Araştırma

F&M Girişim Koçu her aşamada F&M tarafından geliştirilen özgün teknikleri kullanarak araştırma ve değerlendirme yapar.

Devir analizi: Devreden işyeri F&M temsilcileri tarafından araştırılıyor, gözlemleniyor, belgeleri inceleniyor, cirosu, masrafları, karlılığı ölçülüyor, doğrulanıyor. Bölgenin ticari potansiyeli, dalgalanmaları, rekabet ortamı, gelişme trendi inceleniyor. Yerin fiziksel özellikleri ve ticari koşulları değerlendiriliyor. İşe ve işletmeye değer biçiliyor.

Yer analizi: Kiralanacak yerin iş yapma potansiyeli, yaya ve araç trafiği, paket servisi, yığılma yaşanması beklenen zamanlar belirleniyor. Bölgenin iş potansiyeli çıkarılıyor, müşteri beklenecek bölgenin sınırlarını çiziliyor. Yerin piyasa değeri ve makul kira koşulları için ekspertiz yapılıyor.

Simetri testi: Franchise anlaşması F&M simetri testine göre değerlendiriliyor, franchise alanı, vereni ve markayı ne derecede koruduğu ölçülüyor. Franchise alanı haksız anlaşmaların kıskacına girmekten kurtarıyor.

Baskül testi: Franchise vermeye ne kadar hazır olduğunuzu anlamak için F&M tarafından geliştirilen özgün ve ücretsiz testi uygulayın,  basküle çıkın, 12 soruyu yanıtlayın, puanlarınızı toplayın, franchise vermeye % kaç hazır olduğunuzu görün, F&M hizmetlerinden hangilerine ihtiyacınız olduğuna kendiniz karar verin.

Franchise check-up: Franchise veren, alan, tüketici ve sistem açısından değerlendirme yapar, franchise kadranını çıkarır, işletmeleri ziyaret eder, uygulamalarını görür, geçmişte yaptıklarını ve gelecek için planladıklarını anlar, yayılma ve yer seçimini irdeler, rakipleri karşısında başarılı olması için önerilerimizi raporlarız.

F&M Girişim Koçu her konuda detaylı analiz yapar, kararınızı net bilgilere dayanarak verirsiniz.

Yoruma kapalı.