Eğitim

F&M koçluk eğitimleri, 1996 yılından bu yana verilen özgün F&M franchise ve girişimcilik eğitimlerinden oluşturuldu. Eğitimler öncelikle girişimcilere çok para kazandıracak mucize formülleri değil, onları batmaktan kurtaracak taktikleri içeriyor. Koç girişimcinin ihtiyacına göre eğitim kapsamını öneriyor, girişimci kendi isteğine göre genişletebiliyor. Aşağıdaki konulardan seçilenler koç tarafından yüzyüze görüşmede girişimciye ücretsiz aktarılıyor.

Başlangıçta verilen eğitimle girişimci gireceği sektörü tanıyor, gereklerini anlıyor, kendine uygunluğunu ve alacağı riski anlıyor.

BİREYSEL GİRİŞİMCİLERE
Girişimciyi tanıma Kişilik testi (konuşan-dinleyen-yapan-izleyen) kişilik özellikleri, F&M Faktör testi, iç faktörler (güç-hırs-heves),  dış faktörler (sermaye-yer-bilgi-çevre-hazır iş-zorunluluk); hasta davranışı (safdil-özgüvenli-tedbirli); iş seçiminde girişimcilik özelliklerinin etkisi, risk analizi
Franchise nedir Franchise tanımları, esasları, dünyada ve Türkiye?deki uygulamalar, franchise almanın yararları ve riskleri, Franchise verenin amacı ve kazancı, yaşanan tipik sorunlar
Sektör seçimi Franchise neden, nasıl yaygınlaşır, hangi sektörlerde uygulanır, hangi sektörlerde tutar, tüketici neye önem verir
Marka seçimi Franchise vereni, bedeli, narkayı, ürün ve hizmetleri, rakipleri ve alternatifleri araştırma, bilgi kaynakları, karar kriterleri, talipler arasından seçilen olmak,
Anlaşma inceleme Anlaşmayı ilgilendiren yasal düzenlemeler, Rekabet yasası, UFRAD Dürüstlük ve Açıklık İlkeleri, anlaşmanın ana hatları, yaptırımlar, alanı ve vereni koruyan maddeler franchise anlaşması ve pazarlık sınırları
Devir analizi Devir nedenleri, işletme inceleme, pazarlık, F&M devir prosedürü
Batmaktan kurtulma Küçük ve büyük işlerin farkı, haksız rekabet ortamı, küçük işleri batıran üç kriz, girişimcinin
KURUMSAL GİRİŞİMCİLERE
Strateji oluşturma Stratejinin unsurları, adımları, konumlama, odaklanma, felsefe, vizyon, misyon
Franchise formülü Başarılı franchise sisteminin esasları, başarıya götüren stratejiler
Ortaklık ve devretme Ortakların rolleri, sürdürülebilir ortaklığın formülleri, ortaklığın süresi, ortaklığı bitirmek, işi devretmek, aile şirketleri
İnsan yönetme organizasyon şeması, doğru insanı aramak ve bulmak, insan yönetmek, insan kazanmanın ve kaybetmenin yolları, otorite kaynağı, kabile yönetimi, aile üyeleri
Para yönetme Finansman, muhasebe, kredi, hibe, sermayedar ortak bulma
Fizibilite yapma Swot analizi, Olumsuz-olumlu-çerçeve bakış, iş, Pazar, müşteri, rakip analizi, maddi değerlendirme, SeBoN analizi
Fiyatlandırma Hedef kitleyi seçme, Pareto tüketici piramidi, F&M Ürün değer skalası, yarar, tatmin, beklenti satmak, satılan ürün ve hizmetin bileşenlerini ayırmak
Franchise gelirleri Kime satmalı, ne satmalı, ne kazanacak, ne ödeyebilir, nasıl görünüyoruz, ne isteyebiliriz, nasıl alabiliriz, giriş bedeli, kullanma bedeli, devir bedeli, reklam fonu, ürün satış kazancı, sponsorluk geliri
Franchise satma Kim satmalı, nasıl satmalı, nerede aramalı, adayı tanıma, franchise komitesi, kurtlar-kuzular-kuşlar
Yer seçimi Tesis yeri seçimi, perakende yeri seçimi, bölge seçimi, potansiyel belirleme, nokta seçimi, değer takdiri
AVM seçimi AVM dağılımı, rekabet, yönetim, kiralama, sıralama, seçim, pazarlık, fiyatlandırma
Yerel tanıtım Satış artırma, hedef kitle seçme, kampanya amacı, kampanya türü, kampanya planlama, açılış planlama
Masterfranchise alma Sektör ve marka araştırma, ülke raporu hazırlama, firma ile temas, anlaşma pazarlığı, ülke koşullarına uyarlama
Masterfranchise verme Pazar araştırma, koşulları belirleme, aday bulma, anlaşma, yerel koşullara uyarlama

Yoruma kapalı.