Franchise alanlara

Franchise koçluğu, sadece F&M temsilcilerinin verdiği benzersiz bir danışmanlık hizmeti. Franchise alacak girişimcilerin kendileri için en doğru seçimi yapmalarını sağlıyor. Doğrusu buysa, hiç franchise almamayı da önerebiliyor.

Tanıma aşamasında kişilik ve faktör testi ile girişimcinin franchise almaya uygunluğu ve sektörün gereklerine yatkınlığını belirliyor.

Eğitim aşamasında F&M “Franchise Nasıl Alınır” eğitiminin içeriği yaklaşık 2 saatlik bir toplantı ile aktarılır. Franchise sisteminin özellikleri, beklenmesi ve beklenmemesi gerekenler, kazançlar ve riskler anlatılır. Franchise alacak girişimcinin işin esasını anlamasını, boş beklentileri varsa vazgeçmesi sağlanır. Sektör, marka, yer konusunda araştırma ve seçim yöntemleri hakkında bilgi verilir. Objektif değerlendirme için Form-111 tablosu kullanılır.

Arama aşamasında koç girişimcinin ilgi duyduğu veya duyabileceği sektörleri inceler, markaları F&M kriterlerine göre değerlendirir ve yorumlar. Yer seçimi konusunda araştırmayı yönlendirir. Temel kriter, franchise markasının sahibinin “niyet” ve “kabiliyet”idir. Franchise alan işletmenin bugün değil, markanın gelecekte ona kazandıracağı geliri satın alır. Markanın sahibinin niyeti kötüyse para kazanamaz. Markanın sahibinin kabiliyeti yetersizse rakiplerle başa çıkamaz. F&M temsilcileri piyasayı bilir, insanları tanır, riskleri görür, doğru koşulları tanımlar, franchise verenin 3 doğrusunun yanında franchise alanın 1 doğrusunu da arar.

Seçim aşamasında koç girişimcinin koşullarına en uygun işi değerlendirir. Herkese çok kazandıran iş girişimciye kazandırmayacaksa uzak durulmalıdır. Özgün FAAD-111 formu ile girişimcinin kaynaklarının işin gereklerini karşılama derecesi ölçülür ve puanlanır. Nihai kararı girişimci verir.

Yer seçimi konusunda F&M temsilcileri cadde ve AVM’lerdeki boş ve devreden yerlerle ilgili deneyim ve bilgilerini sunar.

Franchise anlaşması görüşme ve pazarlığında koç girişimcinin yanında yer alır. Deneyimine dayanarak riskleri yorumlar. Özgün F&M “Simetri Testi” ile anlaşmanın markayı, vereni ve alanı ne derece koruduğunu ölçer.

F&M Franchise KoçluğuYoruma kapalı.