Seçim

Doğru iş

 • “Kazanan iş” olmaz, iş para kazanmaz, girişimci para kazanır. Bir girişimcinin kazandığı işte, bir başkası kaybeder, çok örnekleri vardır.
 • Girişimci için en doğru iş, maddi ve manevi beklentilerini karşılayacak olan iştir. Kazandıran ama sevmediği işi de, sevdiği ama kazanmadığı işi de sürdüremez. Zaten sevmediği işe kendini veremez, sonuçta para kazanamaz.
 • Girişimci için en doğru iş, hem kendi kişilik özelliklerine uygun, hem pazar koşullarında avantajlı olan iştir. Girişimci işini severek yaparsa, büyük bir terslik, kriz, vb. olmadıkça para kazanır.
 • Koç önce girişimciyi tanır, potansiyelini anlar. Onu sektör hakkında bilgilendirir, hayallerden arındırılmış gerçekçi beklentilerini çıkarır. Sonra uygun işi onunla birlikte araştırır.
 • İş seçenekleri araştırılırken uygun olmayanlar elenir, seçim için kısa liste oluşturulur

Seçim yöntemi

 • İşler hakkında kapsamlı ve objektif bilgi toplamak zordur. Bilgi, çaba, kaynak ve deneyim gerektirir.
 • Büyük yatırımcıların uzmanları işleri detaylı inceler, zaman ve para harcayarak fizibilite yaparlar. Küçük yatırımcılar yüzeysel bilgi toplar, örneklerden hareket eder, tahminlere dayanır, hislerine güvenir, seçim yapar, hatta burnu “para kokusu” almakla övünürler.
 • Girişimci, duygularına dayanarak seçim yapar. Sonra da salt bir kez inandığı veya sevdiği için saplantılı şekilde sarılır, batana kadar ısrar eder. Batışın önemli nedenlerinden biri de budur.
 • Koç kısa listeye giren işleri objektif şekilde karşılaştırabilmek için “aynı terazide” tartmalıdır. F&M tarafından geliştirilen özgün FAAD-111 formu bunu sağlar. İşin girişimciye uygunluğunu değerlendirir ve puan verir.

Yer seçimi

 • Perakende için en önemli kararlardan biri yer seçimidir.
 • Koç özgün F&M araştırma yöntemleriyle önerilen yerin planlanan iş için ne ciro ve ne kar sağlayacağını hesaplar
 • Koç piyasa bilgisine dayanarak önerilen yerin ticari koşullarının ne oknasu gerektiğini önerir, pazarlıkta yardım eder
 • F&M gayrimenkul hizmet markası olan RE&SS özellikle markalı işler için uygun yerleri bulur. Girişimci isterse RE&SS aracılığı ile yer bulur, istemezse sadece Koçun deneyiminden yararlanır.
 • F&M markalı iş devir portalı olan devirsepeti.com caddelerde ve AVM lerde boş mağaza yerleri de içerir. F&M nerede, hangi AVM de, hangi markanın, hangi işin iyi yürüdüğünü, nerede sorun olduğunu bilir. Girişimci isterse devirsepeti’ndeki yerlerden birini alır, istemezse sadece piyasa bilgisi edinir.

Pazarlık

 • Koç markayla yapılan görüşme ve pazarlıklarda da girişimcinin yanında yer alır.
 • F&M franchise anlaşmaları hazırlayan, uygulayan, sorunları çözen bir danışmanlık kuruluşudur. Özgün F&M Simetri Testi ile franchise anlaşmalarını değerlendirir, markayı ve tarafları ne derece koruduğuna puan verir, anlaşmanın simetrisini ölçer.
 • Koç kapsamlı ve bağlayıcı anlaşmaların yapıldığı franchise sektöründe edindiği deneyimi girişimcinin yapacağı her türlü anlaşmada kullanır.

Koç, girişimcinin yapacağı anlaşmaları ticari yükümlülükler ve riskler açısından inceler, girişimciyi bilgilendirir, kararı girişimci verir.

Seçimde koçun rolü

 • Girişim Koçunun yapacağı değerlendirmeler her ne kadar piyasa bilgisine ve kişisel analize dayansa da, girişimci alacağı kararın sonuçlarına kendisi katlanacaktır.
  Koşullar iyi, işe girmek mantıklı görünse bile, girişimcinin içinde kuşku varsa, koç telkinde bulunmaz. Çünkü girişimci bilgi veya deneyim eksiğinden ötürü gereksiz korkuyor olabileceği gibi, dile getiremediği gerçeklerden ötürü bilinçaltında olumsuz değerlendirme yapıyor da olabilir.
 • Koşullar olumsuz görünüyorsa bile, girişimci kararlı bir şekilde işi istiyorsa, koçun sorumluluğu onu bilgilendirmekle sınırlıdır, telkinde bulunmaz. Çünkü girişimci hırs veya hevesten yapamayacağı işe kalkışıyor olabileceği gibi, o işin zorluklarını yenebilecek kişi de olabilir.
 • Mantıkla alınan kararlar, toplanan bilgilere dayanır. Her zaman gereken her bilgi toplanamayabilir. Duygulara dayanarak alınan kararlar, bilinçaltının değerlendirmesini dile getirir. Bilinçaltı hesaplanan ve hesaplanamayan her unsuru değerlendirmeye kattığı için genellikle daha sağlıklı karar alır. Girişimci bir işi içinden güçlü bir şekilde istiyorsa veya istemiyorsa mutlaka geçerli bir nedeni vardır.
  • Girişimci yersiz korku duyuyorsa koç onu cesaretlendirir, fazla atak davranıyorsa ona tehlikeleri gösterir.
  • Koç karar konusunda girişimciye telkin ve ısrarda bulunmaz, bilgilendirir, kararı girişimciye bırakır.
  • Koç girişimci adına çalışma yapmaz, ona doğru bilgiye ulaşmak için nasıl araştırma yapacağını gösterir.
  • Koç girişimci adına karar vermez, ona kendisi için doğru kararı vermesinde yardımcı olur.

Başarı girişimcinin elindedir, koç başarıya giden süreyi kısaltır, hataları azaltır.

Yoruma kapalı.