Firma yönetimi

Küçük ve orta ölçekli işletmeler kadroları ve alışkanlıkları itibarıyla ileri yönetim tekniklerini kullanamaz. Patron işletmeye zaman ayırır, teknik işlere odaklanır, yönetim işlerini ihmal eder. Acil işlerden önemli işlere zaman kalmaz.

F&M temsilcileri ve uzmanları belli sıklıkta firmayı ziyaret eder, yetkililerle görüşür, durumu inceler, danışmanlık verir, telefonla bilgi verir.

Aşağıdaki konularda danışmanlık ve hizmet verilir. Firma bunlar arasından istediklerini seçebilir.

  • Kurumsal: Stratejisi, ilkeler, etik kurallar, aile anayasası, kurumsal kimlik
  • Yasal: Hukuk danışmanlığı, Mesleki sorumluluk, Kişisel sorumluluk, Sigorta ve risk analizi
  • Mali: Vergi, Muhasebe, Borçlanma, Tahsilat, İflas ve konkordato, devlet desteği
  • İdari: Bilişim, iletişim ve otomasyon, Gayrimenkul yönetimi, Güvenlik
  • Çalışma: İşçi-işveren ilişkileri, Eleman temini ve yönetimi, Taşeron ve tedarikçi kullanma
  • Pazarlama: Marka iletişimi, dağıtım kanalı, dışa açılma

Yıllık danışmanlık anlaşması yapılır, aylık ödeme alınır. Uzmanların yıllık ziyaret sayısına bağlı olarak aylık hizmet bedeli değişir. Şirketin büyüklüğüne ve ihtiyacına bağlı olarak plan yapılır.

Görev alacak uzmanlar, avukat, mali müşavir, sigortacı, insan kaynakları uzmanı, satın alma uzmanı, güvenlik uzmanı, bilişim uzmanı, gayrimenkul uzmanı vb.

Uzmanlar şirket yetkililerine eğitim verir. Eğitim konuları yıla dağıtılır, baştan belirlenir, şirket ihtiyaçları doğrultusunda sohbet ortamında seminer disiplini ile eğitim verilir.

  • Hukuk danışmanının şirket için anlaşma hazırlaması, ihtilaf yaşadığı kişi ve kuruluşlarla görüşüp uzlaşma araması, sorunların çözümü için önerilerde bulunması fiyata dahildir, vekalet alıp davaya girmesi pakete dahil değildir.
  • Mali müşavirin şirket hesaplarına onay vermesi fiyata dahildir, muhasebe defterlerinin tutulması fiyata dahil değildir.
  • Bilişim uzmanının veri akışı ve saklanması konusunda yol göstermesi fiyata dahildir, kaybolen verileri kurtarması fiyata dahil değildir.

İşletme koçu ile sıradan işletmeler, franchise tekniklerini kullanarak satış ve verim artırır.

Yoruma kapalı.